Aliases Kısa Yol Ekleme ve Kısayol Kodları

İrc’de Aliases Kısa Yolları Nasıl Eklenir?

Aliases kısayolları olarak kullanabileceğiniz ve pratik şekilde ekleyebileceğiniz adımları göstermek istiyorum. Öncelikle İRC girişi için kullandığınız, mIRC programınızı açıyorsunuz. Herhangi bir sunucuya bağlanmanıza gerek yoktur. Ardından ALT+R tuşlarına basarak, Aliases sayfamızı açarak orada bulunan F1, F2, F3 gibi kısayolları kullanabileceğimiz kodları ekleyebiliriz.

Aliases Kısayol Kodları

F1 { ban -ku2100 # $$1 2 %logo }
  • F1 kısa yolunda belirttiğimiz kod ile, seçili rumuza süreli ban atma şansına sahipsiniz.
F2 /kban if ($snick($active)) { mode # +b $snick($active) | kick # $snick($active) %logo }
  • F2 kısa yolunda verdiğimiz komut ile kick ban, yani sadece nick ban atmış olursunuz.
F3 /nick $$?="Yeni almak istediginiz Nicki yaziniz:"
  • F3 tuşuna verdiğimiz komut üzerinde de yazdığı gibi yeni rumuz alma kısa yolu oluşturabilirsiniz.
F4 /shun $$1 %logo
  • F4 kısa yolu için vermiş olduğumuz kod ile oper admin yetkisine sahipseniz, seçili rumuza shun işlemi uygulayabilirsiniz.
F5 /zline $$1 %logo
  • F5 kısa yolunda gösterdiğimiz komut ile operserv erişiminiz varsa, seçili kullanıcıya zline ban atma işlemi uygularsınız.
F6 .enable #özelkapatlan | echo -a %logo
  • Yukarıda vermiş olduğum komut ile mirc scriptinizle özel kapama işlemini yapabilirsiniz. Çoğu mirc programında bu kısayol bulunmaktadır.
F7 .disable #özelkapatlan | echo -a %logo
  • F7 tuşu için vermiş olduğumuz kısa yol ile, özelinizi açabilirsiniz.
/amsg { if $1 { var %gvn = 1 | while $chan(%gvn) { if !$istok(#Kanal #Kanal #Kanal #Kanal #Kanal,$v1,32) { !msg $chan(%gvn) $1- } | inc %gvn } } }
  • Yukarıda bulunan komut ile amsg mesajlarınızın gitmesini istemediğiniz kanalları yazarak, mesajın kanala gitmesini engelleyebilirsiniz.
  • #Kanal yazan kısımları kendinize göre değiştiriniz.