Büyük Yazı Yazma Remotesi

mIRC Script Programıyla Büyük Yazı Yazma Eklentisi

Kısa bir remote kodlaması ile eğlence komutu olarak kullanabileceğiniz eski ama kullanışlı bir kodu sizlerle paylaşmak istedim. mIRC Script ile büyük yazı yazabilmek için aşağıdaki kod satırlarını mirc programınızın boş bir alanına eklemenizde fayda vardır.

Büyük Yazı Yazma Komutu

/big Mesajınız

Renkli Büyük Yazma

/rbig Mesajınız

 • Aşağıdaki kodu remote sayfanıza ekledikten sonra yukarıdaki komutları yazı yazdığınız alana girerek işletebilirsiniz.
 • Türkçe karakterlerin çalışmadığını bilmenizi isterim.
 • Mesajınız yazan alana Türkçe karakter içermeden yazınızı yazdığınızda büyük yazı olarak gönderilecektir.
alias big {
 bc 01 $1-
}
alias cbig {
 if ($1 !isnum 0-15) { return }
 bc $1 $2-
}
alias rbig {
 bc r $1-
}
alias -l bc {
 set -u2 %sp1 ~~
 set -u2 %sp2 ~~
 set -u2 %sp3 ~~
 set -u2 %sp4 ~~
 set -u2 %sp5 ~~

 set -u2 %A1 ~****~
 set -u2 %A2 **~~**
 set -u2 %A3 ******
 set -u2 %A4 **~~**
 set -u2 %A5 **~~**

 set -u2 %B1 *****~
 set -u2 %B2 **~~**
 set -u2 %B3 *****~
 set -u2 %B4 **~~**
 set -u2 %B5 *****~

 set -u2 %C1 ~****~
 set -u2 %C2 **~~**
 set -u2 %C3 **~~~~
 set -u2 %C4 **~~**
 set -u2 %C5 ~****~

 set -u2 %D1 *****~
 set -u2 %D2 **~~**
 set -u2 %D3 **~~**
 set -u2 %D4 **~~**
 set -u2 %D5 *****~

 set -u2 %E1 *****
 set -u2 %E2 **~~~
 set -u2 %E3 ****~
 set -u2 %E4 **~~~
 set -u2 %E5 *****

 set -u2 %F1 *****
 set -u2 %F2 **~~~
 set -u2 %F3 ****~
 set -u2 %F4 **~~~
 set -u2 %F5 **~~~

 set -u2 %G1 ~****~
 set -u2 %G2 **~~~~
 set -u2 %G3 **~***
 set -u2 %G4 **~~**
 set -u2 %G5 ~****~

 set -u2 %H1 **~~**
 set -u2 %H2 **~~**
 set -u2 %H3 ******
 set -u2 %H4 **~~**
 set -u2 %H5 **~~**

 set -u2 %I1 ******
 set -u2 %I2 ~~**~~
 set -u2 %I3 ~~**~~
 set -u2 %I4 ~~**~~
 set -u2 %I5 ******

 set -u2 %J1 ~~~~**
 set -u2 %J2 ~~~~**
 set -u2 %J3 ~~~~**
 set -u2 %J4 **~~**
 set -u2 %J5 ~****~

 set -u2 %K1 **~~**
 set -u2 %K2 **~**~
 set -u2 %K3 ****~~
 set -u2 %K4 **~**~
 set -u2 %K5 **~~**

 set -u2 %L1 **~~~
 set -u2 %L2 **~~~
 set -u2 %L3 **~~~
 set -u2 %L4 **~~~
 set -u2 %L5 *****

 set -u2 %M1 **~~~**
 set -u2 %M2 *******
 set -u2 %M3 **~*~**
 set -u2 %M4 **~~~**
 set -u2 %M5 **~~~**

 set -u2 %N1 **~~**
 set -u2 %N2 ***~**
 set -u2 %N3 ******
 set -u2 %N4 **~***
 set -u2 %N5 **~~**

 set -u2 %O1 ~****~
 set -u2 %O2 **~~**
 set -u2 %O3 **~~**
 set -u2 %O4 **~~**
 set -u2 %O5 ~****~

 set -u2 %P1 ****~
 set -u2 %P2 **~**
 set -u2 %P3 ****~
 set -u2 %P4 **~~~
 set -u2 %P5 **~~~

 set -u2 %Q1 ~****~~
 set -u2 %Q2 **~~**~
 set -u2 %Q3 **~~**~
 set -u2 %Q4 **~~**~
 set -u2 %Q5 ~******

 set -u2 %R1 *****~~
 set -u2 %R2 **~~**~
 set -u2 %R3 *****~~
 set -u2 %R4 **~~**~
 set -u2 %R5 **~~~**

 set -u2 %S1 ~****
 set -u2 %S2 **~~~
 set -u2 %S3 ~***~
 set -u2 %S4 ~~~**
 set -u2 %S5 ****~

 set -u2 %T1 ******
 set -u2 %T2 ~~**~~
 set -u2 %T3 ~~**~~
 set -u2 %T4 ~~**~~
 set -u2 %T5 ~~**~~

 set -u2 %U1 **~~**
 set -u2 %U2 **~~**
 set -u2 %U3 **~~**
 set -u2 %U4 **~~**
 set -u2 %U5 ~****~

 set -u2 %V1 **~~~**
 set -u2 %V2 **~~~**
 set -u2 %V3 **~~~**
 set -u2 %V4 ~**~**~
 set -u2 %V5 ~~***~~

 set -u2 %W1 **~~~**~~~**
 set -u2 %W2 **~~~**~~~**
 set -u2 %W3 **~~~**~~~**
 set -u2 %W4 ~**~****~**~
 set -u2 %W5 ~~***~~***~~

 set -u2 %X1 **~~~**
 set -u2 %X2 ~**~**~
 set -u2 %X3 ~~***~~
 set -u2 %X4 ~**~**~
 set -u2 %X5 **~~~**

 set -u2 %Y1 **~~**
 set -u2 %Y2 **~~**
 set -u2 %Y3 ~*****
 set -u2 %Y4 ~~~~**
 set -u2 %Y5 *****~

 set -u2 %Z1 ******
 set -u2 %Z2 ~~~**~
 set -u2 %Z3 ~~**~~
 set -u2 %Z4 ~**~~~
 set -u2 %Z5 ******

 set -u2 %11 ~**~
 set -u2 %12 ***~
 set -u2 %13 ~**~
 set -u2 %14 ~**~
 set -u2 %15 ****

 set -u2 %21 ~***~
 set -u2 %22 **~**
 set -u2 %23 ~~**~
 set -u2 %24 ~**~~
 set -u2 %25 *****

 set -u2 %31 ~****~
 set -u2 %32 **~~**
 set -u2 %33 ~~~**~
 set -u2 %34 **~~**
 set -u2 %35 ~****~

 set -u2 %41 **~**
 set -u2 %42 **~**
 set -u2 %43 *****
 set -u2 %44 ~~~**
 set -u2 %45 ~~~**

 set -u2 %51 *****
 set -u2 %52 **~~~
 set -u2 %53 ****~
 set -u2 %54 ~~~**
 set -u2 %55 ****~

 set -u2 %61 ~****~
 set -u2 %62 **~~~~
 set -u2 %63 *****~
 set -u2 %64 **~~**
 set -u2 %65 ~****~

 set -u2 %71 ******
 set -u2 %72 ~~~**~
 set -u2 %73 ~~**~~
 set -u2 %74 ~**~~~
 set -u2 %75 **~~~~

 set -u2 %81 ~****~
 set -u2 %82 **~~**
 set -u2 %83 ~****~
 set -u2 %84 **~~**
 set -u2 %85 ~****~

 set -u2 %91 ~****~
 set -u2 %92 **~~**
 set -u2 %93 ~*****
 set -u2 %94 ~~~~**
 set -u2 %95 ~****~

 set -u2 %01 ~****~
 set -u2 %02 **~~**
 set -u2 %03 ******
 set -u2 %04 **~~**
 set -u2 %05 ~****~

 set -u2 %?1 ****~
 set -u2 %?2 ~~~**
 set -u2 %?3 ~***~
 set -u2 %?4 ~~~~~
 set -u2 %?5 ~**~~

 set -u2 %.1 ~~~~
 set -u2 %.2 ~~~~
 set -u2 %.3 ~~~~
 set -u2 %.4 ~~~~
 set -u2 %.5 ~**~

 set -u2 %_1 ~~~~~~
 set -u2 %_2 ~~~~~~
 set -u2 %_3 ~~~~~~
 set -u2 %_4 ~~~~~~
 set -u2 %_5 ******

 set -u2 %!1 ~**~
 set -u2 %!2 ~**~
 set -u2 %!3 ~**~
 set -u2 %!4 ~~~~
 set -u2 %!5 ~**~

 set -u2 %<1 ~~~~**
 set -u2 %<2 ~~**~~
 set -u2 %<3 **~~~~
 set -u2 %<4 ~~**~~
 set -u2 %<5 ~~~~**

 set -u2 %>1 **~~~~
 set -u2 %>2 ~~**~~
 set -u2 %>3 ~~~~**
 set -u2 %>4 ~~**~~
 set -u2 %>5 **~~~~

 set -u2 %apo1 ~**~
 set -u2 %apo2 ~~*~
 set -u2 %apo3 ~~~~
 set -u2 %apo4 ~~~~
 set -u2 %apo5 ~~~~

 set -u2 %cln1 ~~~~
 set -u2 %cln2 ~**~
 set -u2 %cln3 ~~~~
 set -u2 %cln4 ~**~
 set -u2 %cln5 ~~~~

 set -u2 %eql1 ~~~~~~
 set -u2 %eql2 ~****~
 set -u2 %eql3 ~~~~~~
 set -u2 %eql4 ~****~
 set -u2 %eql5 ~~~~~~

 set -u2 %ob1 ~****~
 set -u2 %ob2 ~**~~~
 set -u2 %ob3 ~**~~~
 set -u2 %ob4 ~**~~~
 set -u2 %ob5 ~****~

 set -u2 %cb1 ~****~
 set -u2 %cb2 ~~~**~
 set -u2 %cb3 ~~~**~
 set -u2 %cb4 ~~~**~
 set -u2 %cb5 ~****~

 set -u2 %pr1 **~~**
 set -u2 %pr2 ~~~**~
 set -u2 %pr3 ~~**~~
 set -u2 %pr4 ~**~~~
 set -u2 %pr5 **~~**

 set -u2 %ca1 ~~*~~
 set -u2 %ca2 ~***~
 set -u2 %ca3 **~**
 set -u2 %ca4 ~~~~~
 set -u2 %ca5 ~~~~~

 set -u2 %pl1 ~~~~~~
 set -u2 %pl2 ~~**~~
 set -u2 %pl3 ~****~
 set -u2 %pl4 ~~**~~
 set -u2 %pl5 ~~~~~~

 set -u2 %dq1 **~**
 set -u2 %dq2 ~*~~*
 set -u2 %dq3 ~~~~~
 set -u2 %dq4 ~~~~~
 set -u2 %dq5 ~~~~~

 set -u2 %/1 ~~~~**
 set -u2 %/2 ~~~**~
 set -u2 %/3 ~~**~~
 set -u2 %/4 ~**~~~
 set -u2 %/5 **~~~~

 set -u2 %\1 **~~~~
 set -u2 %\2 ~**~~~
 set -u2 %\3 ~~**~~
 set -u2 %\4 ~~~**~
 set -u2 %\5 ~~~~**

 set -u2 %-1 ~~~~
 set -u2 %-2 ~~~~
 set -u2 %-3 ****
 set -u2 %-4 ~~~~
 set -u2 %-5 ~~~~

 set -u2 %;1 ~~~~
 set -u2 %;2 ~**~
 set -u2 %;3 ~~~
 set -u2 %;4 ~**~
 set -u2 %;5 ~~*~

 set -u2 %@1 ******
 set -u2 %@2 **~~**
 set -u2 %@3 **~***
 set -u2 %@4 **~~~~
 set -u2 %@5 ******

 set -u2 %(1 ~~**
 set -u2 %(2 ~**~
 set -u2 %(3 ~**~
 set -u2 %(4 ~**~
 set -u2 %(5 ~~**

 set -u2 %)1 **~~
 set -u2 %)2 ~**~
 set -u2 %)3 ~**~
 set -u2 %)4 ~**~
 set -u2 %)5 **~~

 set -u2 %|1 ~**~
 set -u2 %|2 ~**~
 set -u2 %|3 ~**~
 set -u2 %|4 ~**~
 set -u2 %|5 ~**~

 set -u2 %|1 ~**~
 set -u2 %|2 ~**~
 set -u2 %|3 ~**~
 set -u2 %|4 ~**~
 set -u2 %|5 ~**~

 set -u2 %*1 ~***~
 set -u2 %*2 ~***~
 set -u2 %*3 ~~~~~
 set -u2 %*4 ~~~~~
 set -u2 %*5 ~~~~~

 set -u2 %*1 **~**
 set -u2 %*2 ~*~~*
 set -u2 %*3 ~~~~~
 set -u2 %*4 ~~~~~
 set -u2 %*5 ~~~~~

 set -u2 %`1 ~**~
 set -u2 %`2 ~~*~
 set -u2 %`3 ~~~~
 set -u2 %`4 ~~~~
 set -u2 %`5 ~~~~

 set -u2 %~1 ~~~~~~~~
 set -u2 %~2 ~***~~~~
 set -u2 %~3 **~**~**
 set -u2 %~4 ~~~~***~
 set -u2 %~5 ~~~~~~~~

 set -u2 %{1 ~~**~
 set -u2 %{2 ~**~~
 set -u2 %{3 ***~~
 set -u2 %{4 ~**~~
 set -u2 %{5 ~~**~

 set -u2 %}1 ~**~~
 set -u2 %}2 ~~**~
 set -u2 %}3 ~~***
 set -u2 %}4 ~~**~
 set -u2 %}5 ~**~~

 ;;;;; DO NOT EDIT ANYTHING BELOW ;;;;;

 var %x = 1, %Li1, %Li2, %Li3, %Li4, %Li5
 while (%x <= $len($2-)) {
  if ($mid($2-,%x,1) == $chr(32)) { %c = sp }
  elseif ($mid($2-,%x,1) == $chr(58)) { %c = cln }
  elseif ($mid($2-,%x,1) == $chr(39)) { %c = apo }
  elseif ($mid($2-,%x,1) == $chr(61)) { %c = eql }
  elseif ($mid($2-,%x,1) == $chr(37)) { %c = pr }
  elseif ($mid($2-,%x,1) == ^) { %c = ca }
  elseif ($mid($2-,%x,1) == +) { %c = pl }
  elseif ($mid($2-,%x,1) == ") { %c = dq }
  elseif ($mid($2-,%x,1) == [) { %c = ob }
  elseif ($mid($2-,%x,1) == ]) { %c = cb }
  else { %c = $mid($2-,%x,1) }
  %Li1 = %Li1 [ [ $+($chr(37),%c,1) ] ]
  %Li2 = %Li2 [ [ $+($chr(37),%c,2) ] ]
  %Li3 = %Li3 [ [ $+($chr(37),%c,3) ] ]
  %Li4 = %Li4 [ [ $+($chr(37),%c,4) ] ]
  %Li5 = %Li5 [ [ $+($chr(37),%c,5) ] ]
  inc %x
 }
 %col = $1
 if (%col == r) {
  %col = $rand(1,13)
  while (%col == 9) {
   %col = $rand(1,13)
  }
 }
 if (%col !isnum && %col != r) {
  halt
 }
 msg $active $replace(%Li1,*,$+(,%col,$chr(44),%col,$chr(0160),),~,$chr(0160))
 msg $active $replace(%Li2,*,$+(,%col,$chr(44),%col,$chr(0160),),~,$chr(0160))
 msg $active $replace(%Li3,*,$+(,%col,$chr(44),%col,$chr(0160),),~,$chr(0160))
 msg $active $replace(%Li4,*,$+(,%col,$chr(44),%col,$chr(0160),),~,$chr(0160))
 msg $active $replace(%Li5,*,$+(,%col,$chr(44),%col,$chr(0160),),~,$chr(0160))
}