Mirc Mp3 Player Ekleme Kodu

Mirc Script Programına Mp3 Player Ekleme Kodu

  • Aşağıda verdiğim kodu mirc script programınızın remote sayfasına ekleyin ve kanalda sağ tık yaparak “Mirc Mp3 Player” seçeneğinden playerinizi çalıştırın.
  • Kodu çalıştırmak için seçeneklerden müzik klasörü veya mp3 formatlı bir şarkı seçmenizde fayda vardır.
  • Kod sorunsuz çalışmakta ve sizler için Türkçeye uyarlanmıştır.
  • Yazı içlerinde site ismimiz geçmektedir dilerseniz değiştirebilirsiniz.
on 1:LOAD:/setup | /playlist
Alias setup {
set %mp3.dir $sdir="Locate you mp3 files" | /echo -a 4,1 æ8M15p3 Klasörü Seçildi8...4æ :2 %mp3.dir
set %mp3.player $findfile(c:\,winamp.exe,1) | /echo -a 4,1 æ8M15p3 Player Ayarlandı8...4æ :2 %mp3.player
}
Alias Mp3play {
if (%mp3.dir == $null) { set %mp3.dir $sdir="Mp3 Klasörü Bulundu.." }
if (%mp3.player == $null) { set %mp3.player $dir="Mp3 Playerinizi Seçin (winamp.exe)" winamp.exe }
%mp3.dir1 = %mp3.dir $+ \ $+ *.mp?
set %mp3 $dir="Which mp3 do you want to play?" %mp3.dir1
if (%mp3 == $null) { goto end }
%mp3.size = $round($calc($lof(%mp3)/1000000),2) $+ mb
%mp3.len = $mp3.len(%mp3)
%mp3.kbps = $mp3.kbps(%mp3)
say 0,2mIRCTurk15.Gen.tr-Mp3 $nopath(%mp3) 4/15 $+ %mp3.size $+ 4/15 $+ %mp3.len $+ 4/15 $+ %mp3.kbps $+ 4/
run %mp3.player $shortfn(%mp3)
unset %mp3.len %mp3.size %mp3.kbps
:end
}
Alias sF3 {
if (%mp3.dir == $null) { set %mp3.dir $sdir="Mp3 Klasörünü Seçin" }
if (%mp3.player == $null) { set %mp3.player $dir="Mp3 Playerinizi Seçin(winamp.exe)" *.exe }
set %rand.mp3.1 $findfile(%mp3.dir,*.mp?,0)
set %rand.mp3.2 $rand(1,%rand.mp3.1)
set %mp3 $findfile(%mp3.dir,*.mp?,%rand.mp3.2)
%mp3.size = $round($calc($lof(%mp3)/1000000),2) $+ mb
%mp3.len = $mp3.len(%mp3)
%mp3.kbps = $mp3.kbps(%mp3)
say 0,2mIRCTurk15.Gen.TR-Mp3 $nopath(%mp3) 4/15 $+ %mp3.size $+ 4/15 $+ %mp3.len $+ 4/15 $+ %mp3.kbps $+ 4/
run %mp3.player $shortfn(%mp3)
unset %mp3.len %mp3.size %mp3.kbps
:end
}
alias playlist {
set %mp3.list.starttime $ctime
set %mp3.list.nick $me
set %mp3.list.textfile $mircdir $+ $me $+ mp3.txt
window -dhnal @list
$findfile(%mp3.dir,*.mp3,@list)
set %mp3.list.total $findfile(%mp3.dir,*.mp3,0)
write %mp3.list.textfile $cr
write -c %mp3.list.textfile $me $+ 's Mp3 List by: æAcidMp3æ Coded by DCP
write %mp3.list.textfile type ! $+ $me filename.mp3 kanalından bir dosya iste.
write %mp3.list.textfile Total $calc(%mp3.list.total - 1) MP3 files
set %mp3.list.count 1
set %mp3.list.filesize.total 0
set %mp3.list.file.lastdir ""
:next
set %mp3.list.file $line(@list,%mp3.list.count)
set %mp3.list.file.dir $nofile(%mp3.list.file)
set %mp3.list.file.name $nopath(%mp3.list.file)
set %mp3.list.filesize $round($calc( $file(%mp3.list.file).size / 1048576 ),3)
set %mp3.list.length $calc(60 - $len(%mp3.list.file.name) - $len(%mp3.list.count))
if (%mp3.list.file.dir != %mp3.list.file.lastdir) {
write %mp3.list.textfile $cr
write %mp3.list.textfile $chr(91) $+ %mp3.list.file.dir $+ ]
write %mp3.list.textfile $cr
}
else { }
set %mp3.list.file.lastdir %mp3.list.file.dir
if %mp3.list.count > 1 {
if %mp3.list.filesize > %mp3.list.filesize.high {
set %mp3.list.filesize.high %mp3.list.filesize
set %mp3.list.filename.high %mp3.list.file.name }
elseif %mp3.list.filesize < %mp3.list.filesize.low {
set %mp3.list.filesize.low %mp3.list.filesize
set %mp3.list.filename.low %mp3.list.file.name
}
}
else {
set %mp3.list.filesize.high %mp3.list.filesize
set %mp3.list.filesize.low %mp3.list.filesize
}
write %mp3.list.textfile $chr(91) $+ %mp3.list.count $+ ] %mp3.list.file.name $str($chr(160),%mp3.list.length) %mp3.list.filesize MB
inc %mp3.list.filesize.total %mp3.list.filesize
inc %mp3.list.count 1
if ( %mp3.list.count < %mp3.list.total ) { goto next }
:end
window -c @list
write %mp3.list.textfile
write %mp3.list.textfile $cr
if %mp3.list.filesize.total < 1024 { write %mp3.list.textfile Total $calc(%mp3.list.total - 1) MP3 files encompassing $round(%mp3.list.filesize.total,1) MB }
else { write %mp3.list.textfile Total $calc(%mp3.list.total - 1) MP3 files encompassing $round($calc( %mp3.list.filesize.total / 1024 ),3) GB }
set %mp3.list.time $calc($ctime - %mp3.list.starttime)
/run %mp3.list.textfile | echo -a 4,1 æ8A15n Mp3 lis8t4æ 2 ( $+ $calc(%mp3.list.total - 1) 14files total) 4,1 æ8O15luşturuld8u4æ 
}
alias dur { return $remove($duration($1),ks,k,ays,ay,rs,r,ins,in,ecs, ec,$chr(32)) }
alias mp3.br { goto $iif($1 isnum 1-14,$1,0) | :0 | return 112000 | :1 | return 32000 | :2 | return 40000 | :3 | return 48000 | :4 | return 56000 | :5 | return 64000 | :6 | return 80000 | :7 | return 92000 | :8 | return 112000 | :9 | return 128000 | :10 | return 160000 | :11 | return 192000 | :12 | return 224000 | :13 | return 256000 | :14 | return 320000 }
alias mp3.kbps { return $remove($mp3.bitrate($1-),000) $+ kbps }
alias mp3.bitrate {
if (($1 == $null) || ($exists($1-) == $false)) return 0
set %_bitrate $read -l1 $1-
if ($pos(%_bitrate,RIFF,1)) { unset %_bitrate | return 128000 }
set %_bitrate $asc($mid(%_bitrate,3,1))
.timer 1 1 unset %_bitrate
return $iif(%_bitrate == $null,128000,$mp3.br($int($calc(%_bitrate / 16))))
}
alias mp3.len {
if ($1 == $null) || ($exists($1) == $false) return 0m0s
else { return $dur($round($calc(($lof($1-) * .008) / $remove($mp3.bitrate($1-),000)),0))) }
}
Menu status,channel,query {
-
Mirc Mp3 Player
.Dosya Seç:/setup
.Liste Yap:/playlist
.Şarkı Seç Mp³:/mp3play
.Karışık Mp³:/sF3
}
Alias r3 {
if (%mp3.dir == $null) { set %mp3.dir $sdir="Mp3 Klasörü Seçin" }
if (%mp3.player == $null) { set %mp3.player $dir="Mp3 Playeri Seçin (winamp.exe)" *.exe }
set %rand.mp3.1 $findfile(%mp3.dir,*.mp?,0)
set %rand.mp3.2 $rand(1,%rand.mp3.1)
set %mp3 $findfile(%mp3.dir,*.mp?,%rand.mp3.2)
%mp3.size = $round($calc($lof(%mp3)/1000000),2) $+ mb
%mp3.len = $mp3.len(%mp3)
%mp3.kbps = $mp3.kbps(%mp3)
say 0,4~mp¼ $nopath(%mp3) 4/15 $+ %mp3.size $+ 4/15 $+ %mp3.len $+ 4/15 $+ %mp3.kbps $+ 4/
run %mp3.player $shortfn(%mp3)
unset %mp3.len %mp3.size %mp3.kbps
:end
}