Mirc Script Founder Ekleme Komutu

Mirc Founder Ekleme Komutu Nasıl Yapılır?

Geçici Founder: /mode #Kanal +q Nick
Kalıcı Founder: /chanserv set #Kanal founder Nick

  • Yukarıda başında belirtmiş olduğum gibi geçici ve kalıcı founder (~) verme komutları bulunmaktadır.
  • Geçici founder ekleme komutunu kullanabilmeniz için minimum founder yetkisine sahip olmanız gerekiyor.
  • Komut içerisinde yer alan Kanal ve Nick kısımlarını komutu uygulamak istediğiniz yere ve kişilere göre değiştiriniz.
  • Kalıcı founder komutunu uygulamanız için, oda sahibi ve admin yetkilerine sahip olmanız gerekiyor.