Önceki Nick Addonu ve Takip Remotesi

Mirc Script’de Önceki Nick Takip Addonu ve Remotesi Nasıl Eklenir?

on !*:join:#:{
set %nick $nick
set %mask $address($nick,2)
set %nick2 $readini profil.ini %mask nick
set %mask2 $readini profil.ini %mask mask
if %mask == %mask2 && %nick != %nick2 {
set %quand $readini profil.ini %mask quand | beep
echo -a 1,15 $nick 5,0 Önceki Nicki: => 1,15 %nick2 
}
if !$ini(profil.ini,mask) { hashtable }
}
alias hashtable {
if !$hget(profil) { .hmake profil 1 }
else { .hadd profil nick %nick | .hadd profil mask %mask | .hadd profil quand $+($time,-,$date) | .hsave -sai profil profil.ini $hget(profil,mask) | .hfree -s profil }
}
}
  • Yukarıda bulunan kodu mirc scriptinizde bulunan remote sayfasında boş bir alana kayıt edin ve kullanıcıların önceden kullanmış olduğu rumuzu görmeye başlayın.
  • Komut ip adreslerin ilk üç hanesini karşılaştırarak önceki rumuzu tahmin etmektedir.
  • Önceki nick tahminleri çoğunlukla doğru olsa da, benzer ip adresi kullanan ve tesadüf olarak ilk üç hanesi uyuşan kullanıcılar denk gelmektedir.
  • Remote sayfasını açmayı bilmeyenler için, ALT+R tuşlarına basarak remote sayfasına ulaşabilirsiniz.
  • Kodu kullanan birisi olarak memnun kalacağınızdan eminim ve işinizi görecek derecede kullanışlıdır.