Tüm Kullanıcıları Kanala Çekme Remotesi

Sunucuda Bulunan Tüm Kullanıcıları Tek Kanalda Toplama İşlemi

  • Kodu remote sayfanıza girin ve kayıt edin çalışacaktır.
  • /juser #kanal komutunu kullandığınızda sunucuda bulunan tüm kullanıcıları belirlediğiniz kanalda toplayabilirsiniz.
  • Komutu kullanmak için admin yetkisine sahip olmanız gerekmektedir.
  • Kod sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.